fbpx
Scan de QR code met je mobiele telefoon en download de app

Cookie Statement - Boerenlekker

Cookie statement

Agrifirm maakt op de website www.boerelekker.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op jouw computer. Cookies maken het mogelijk om onze website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Deze informatie gebruiken we om onze webdiensten te optimaliseren. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Je kunt cookies ook altijd handmatig van je computer verwijderen. Ook kun je cookies blokkeren. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in jouw browser. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen of blokkeren, dan kan het zijn dat onze website niet meer optimaal functioneert en je van sommige diensten geen gebruik kunt maken.

Functionele en niet-functionele cookies

Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website en zorgen ervoor dat we je iedere keer dat je onze website bezoekt snel en correct de gewenste informatie kunnen tonen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen.

De niet-functionele cookies gebruiken wij om te zien hoeveel bezoekers onze website heeft en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie gebruiken we om de website verder te verbeteren. Deze informatie is anoniem; met deze informatie kunnen wij niemand identificeren. Deze bestandjes verdwijnen vanzelf zodra je je internetbrowser sluit of blijven tot maximaal 12 maanden na je laatste bezoek op de computer bewaard.

Functionele cookies worden onder meer gebruikt om:

  • je inloggegevens te onthouden
  • de veiligheid van je inloggegevens te waarborgen
  • online bestelformulieren vooraf te vullen met je klantgegevens
  • de eenduidigheid in de vormgeving van de website te waarborgen

Niet-functionele cookies worden onder meer gebruikt om:

  • te meten hoeveel bezoekers onze website heeft
  • vast te stellen hoe de bezoekers de website gebruiken
  • de prestaties van de website te verbeteren
  • je gebruikerservaring op de website te verbeteren

Meer informatie over cookies en cookiewetgeving kun je vinden op http://www.youronlinechoices.com/nl/

Bijwerken cookiebeleid

Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit beleid, kun je aan de datum onderaan de pagina zien wanneer de tekst voor het laatst is gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in cookiebeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op jouw gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van ons cookiebeleid.